Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, – Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring – dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie.

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.

Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. – want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, – Terwyl ons dan…vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, – .. het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Matt. 27:51. -I Pet. 3:18. -Heb. 9:8.John 10:9.John 14:6. -Eph. 2:18,19. -Heb. 10:19,20. -Rom. 5:1,2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s