Die eis van ‘n rein lewe

Prediker 9:8“Laat jou klere altyd wit wees en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie.”

Volgens Ef. 5:25-27 het die Here Jesus Homself aan die kruisdood oorgegee om die gemeente te red én te heilig sodat hulle by sy wederkoms met ‘n rein kleed, sonder vlek of rimpel, voor Hom kan verskyn.

Die morele en geestelike aspekte van ‘n mens se lewe word dikwels in die Bybel met ‘n kleed vergelyk, en die Here wil hê dat hierdie kleed skoon en rein moet wees. Dit help nie ons probeer om uit eie krag ‘n rein lewe te lei nie, want weens die swakheid van die mens se sondige natuur sal ons nooit daarin slaag nie. Jesaja 64:6 sê dat al ons geregtighede, m.a.w. al ons beste pogings, soos ‘n besoedelde kleed is. Hoe moet hierdie kleed dan skoon gewas word? Deur die bloed van die Lam. Ons lees in Openbaring 7:14 van sondaars wat tot bekering gekom het: “Hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam.” In sy sendbrief sê Johannes: “Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde” (1 Joh. 1:7). Die werkwoord “reinig” is in die onvoltooide tydsvorm geskryf, wat beteken dat Christus se bloed ons voortdurend van alle sonde reinig.

Nadat ons lewe tydens bekering van sonde gereinig is, moet ons sorg dat dit rein bly. Die verpligting rus op ons om onder die bloed te bly en nie moedswillige sondes te doen nie. Ons kan dit nie sonder die Here se hulp doen nie, daarom sê die prediker dat olie op ons hoof nie moet ontbreek nie. Dit is die olie van die Heilige Gees. Die Here het sy Gees op Pinksterdag uitgestort sodat ons almal met die Heilige Gees vervul kan word. Hy oortuig ons nie net van sonde nie, maar gee ook aan ons die krag om teen sonde en versoekings weerstand te bied en te oorwin.

Is jy deur die bloed van die Lam gereinig en het jy al die Here vir die vervulling met die Heilige Gees vertrou sodat jy jouself in sy krag rein van die sonde kan bewaar? Die Heilige Gees maak die Here Jesus ‘n groter werklikheid, sodat Romeine 13:14 ook in ons lewens vervul kan word. Paulus sê in dié vers: “Beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie.”

Gebed: “Ons dank U, Here, dat U ons uit die duisternis getrek het tot u wonderbare lig. Help ons om waardig voor U te wandel, dat ons klere altyd wit sal wees en dat olie op ons hoof nie sal ontbreek nie. Reinig ons deur die bloed van Christus van alle sondes wat ons lewens besoedel, en gee dat ons só deur die Gees sal wandel dat ons nie voor versoekings sal swig nie. Maak van ons oorwinnaars wat eendag met vrymoedigheid voor u troon sal kan verskyn. Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om die werke van die duiwel in ons lewe te verbreek. Help ons om U vir volle verlossing oor die vlees én alle sonde te vertrou. Ons vra dit in die Naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen.”

bron . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s