Goddelike Oordele en Tekens van die Tye

Die tekens van die tye moet versigtig in hulle korrekte dispensasionele verband beoordeel word. Daar is Christelike bedienings wat verskillende natuurrampe, asook mensgemaakte rampe, as die oordele van God oor goddelose nasies beskryf. In baie gevalle beskryf eindtydse tekens egter toestande wat gedurende die sewe jaar van verdrukking sal voorkom, en is gegee om die spoedige koms van Jesus Christus op die Olyfberg aan te kondig. Tekens van hierdie aard word soms verkeerdelik op die kerkbedeling toegepas.

Ons is in die bedeling van genade – nie in die bedeling van goddelike oordele nie. Slegte dinge wat tans gebeur, is in die meeste gevalle die gevolge van verkeerde houdings en onverantwoordelike dade deur mense: “Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Gal. 6:7). Amerika het ‘n anti-Joodse president, bloot omdat die Amerikaanse mense vir hom gestem het. Dit is nie God wat hom aangestel het om afvallige Amerikaners te straf nie! Gebeurtenisse soos hierdie moet as verkeerde besluite deur misleide mense met selfsugtige of humanistiese agendas gesien word. Die gees van dwaling is aan die werk om mense oral te mislei.

Die goddeloosheid sal voortduur totdat God ingryp om die ware gelowiges deur middel van die wegraping weg te neem, en slegs dan sal Hy die bose mense oordeel. Ons leef nie onder die Ou Testament toe daar afwisselende tye van goddelike seëninge en oordele in die wêreld was nie. God het toe dikwels wonderbaarlik ingegryp om Israel te red en die goddeloses te oordeel. Op hierdie manier het Hy sy goedkeuring of afkeuring van mense se gedrag sigbaar gedemonstreer. Hierdie goddelike dade het dikwels na die totale vernietiging van bose samelewings gelei (vgl. die tye van Noag en Lot).

Aan die begin van die Nuwe Testament het God Homself aan die mensdom geopenbaar deur die menswording, openbare bediening, kruisiging en hemelvaart van sy Seun, . . .

b r o n . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s