Teologie en Doelwitte van die Misleide Kerk

Die misleide kerk van die eindtyd is nie alleenlik die produk van menslike oordeelsfoute as gevolg van ‘n gebrek aan geestelike insig nie, maar dit vertoon onmiskenbaar ook die invloed van ‘n sataniese gees van dwaling. Dit is duidelik dat die koninkryk van die duisternis ‘n berekende plan het om die Christelike kerk tot só ‘n mate te mislei en te vervals dat lidmate van die ware Christus afvallig raak en sal meewerk om die mensgerigte, aardse koninkryk van die kosmiese Christus van alle gelowe (die Antichris) te help voorberei. Die beeld van Christus word geleidelik, so onopsigtelik as moontlik, verander om aan die multigodsdienstige beeld van die Antichris gelykvormig te word.

Die verkondiging van teologiese dwalings word altyd op ‘n baie subtiele manier gedoen, en is in sommige gevalle al eeue lank aan die gang sodat gewone lidmate nie maklik sal agterkom of geredelik erken dat hulle kerk mislei is nie. Paulus het met die vroeë oorsprong van hierdie baie ernstige probleem te doen gekry: “Ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus… ‘n ander gees… en ‘n ander evangelie verkondig as wat julle aangeneem het,  laat julle jul dit goed geval” (2 Kor. 11:3-4).

As gevolg van blootstelling aan verskillende vorms en grade van verval, het sommige kerke reeds verder as ander verval. Wanneer daar na misleide kerke verwys word, sluit ons dié in wat dalk net gedeeltelik deur ‘n valse leer soos preterisme mislei is, . . .

b r o n . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s