Art. 76.

Zo wie hardnekkig de vermaning van de kerkeraad verwerpt, en desgelijks wie een openbare of anderszins een grove zonde gedaan heeft, zal van het avondmaal des Heeren afgehouden worden.
En indien hij, afgehouden zijnde, na verscheidene vermaningen geen teken der boetvaardigheid bewijst, zo zal men ten laatste tot de uiterste remedie, namelijk de afsnijding, komen, volgens de forme naar den Woorde Gods daartoe gesteld.
Doch zal niemand afgesneden worden dan met voorgaand advies der classe.

Hangende de uitoefening van de kerkelijke tucht heeft de kerkeraad te waken voor het heilig houden van de tafel des Heeren.
Daartoe heeft de kerkeraad in bepaalde gevallen het recht om, zonder dat daarmede reeds uitgesloten wordt uit het koninkrijk der hemelen, iemand van het avondmaal des Heeren af te houden. De betekenis daarvan is schorsing in het ambt der gelovigen.

b r o n . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s