Christelike eensgesindheid

Psalm 133:1-3 “Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!”

In hierdie Psalm beklemtoon Dawid die groot betekenis van geestelike eenheid en eensgesindheid onder ware broeders. Dit kan net bewerkstellig word deur die Gees van God wat in hulle harte werk om hulle te wederbaar, te vernuwe en te vervul sodat hulle as geesgenote in die Here kan saamstaan en saamwerk om God se koninkryk op aarde uit te brei.

Hierdie geestelike eenheidsband wat nie deur wêreldgesindheid of kleinlike verskille ondermyn en verswak moet word nie, is soos die kosbare olie wat afloop op die baard van Aäron, en verder tot by die soom van sy kleed. Hierdie olie het ook oor die borsplaat geloop wat hy as hoëpriester gedra het, waarop die name van al 12 die stamme van Israel gegraveer was. Die olie is ‘n simbool van die Heilige Gees waarmee Aäron gesalf is. Net Hy kan ‘n geestelike band tussen mense skep waardeur hulle in die Here verenig kan word en kan saamwerk om die Here se Naam groot te maak en sy koninkryk op aarde uit te brei.

Die werking van die olie word ook met dou vergelyk wat op die berge neerdaal. Van Hermon in die noorde af daal dit op die berge van Sion neer. Die dou verfris en versterk al die plante waarop dit val, en so het ons ook gedurig nuwe salwings deur die Heilige Gees nodig om ons te bemoedig, te inspireer en te versterk met krag uit die hoogte.

Ware Christene moet nie toelaat dat hulle deur ander faktore uitmekaargedryf word nie, want dit is juis waar hulle vir die verkondiging van die Here se Woord saamstaan, dat Hy sy seën oor hulle gebied. Dit beteken nie dat ons ekumeniese bande moet aanknoop waardeur daar in die meeste gevalle kompromie gemaak word met mense wat nie in die volle waarheid van die Woord gefundeer is nie. Ware gelowiges wat ernstig met die Here en die opdrag tot heiligmaking is, moet nogtans saamkom om groter projekte in God se koninkryk aan te pak wat een of twee persone alleen nie kan doen nie.

Gebed: “Ons is diep van U afhanklik, o Here, om ons met u Heilige Gees te versterk, te vervul en te verenig, sodat ons U beter kan dien en ook ‘n verenigde front teen die aanvalle van die vyand kan vorm. Maak ons bereid om die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede oor te lewer om gekruisig te word, sodat ons deur die Gees kan wandel. Ons wil graag op dié plek wees waar ons daagliks die volle seën van u teenwoordigheid kan geniet. Ons vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s