Ekonomiese Babilon

(Openbaring 18)

‘n Verwikkeling wat regstreeks met die komende verdrukking in verband staan, is die herbouing van die eens roemryke wêreldstad, Babilon, aan die oewers van die Eufraatrivier. As bakermat van die antieke wêreld se heidense godsdiens, en ook as ‘n politieke en handelsentrum, moet hierdie stad in die eindtyd weer verrys. Dit is reeds besig om te gebeur. Babilon word sedert 1978 al deur Saddam Hoesein in Irak herbou, en in September en Oktober 1987 is die eerste fase van die herboude stad feestelik ingewy. Dit sluit die beroemde troonsaal van Bélsasar en die pilaargang van Isjtar in, asook hotelle en toeristegeriewe in die nuwe deel van die stad.

Vir Hoesein is Babilon as die eertydse hoofstad van een van die magtigste wêreldryke ‘n aansporing om weer die verlore glorie van Babel te probeer herwin. Hy het ook ‘n groot verering vir Nebukadnésar en sien homself as ‘n moderne opvolger van hierdie wêreldleier. Dit is ‘n ideaal van hom om oor die hele Arabiese wêreld te heers en ook vir Israel te verdelg en weer sy vorste as ballinge in kettings oor die woestyn na Babilonië te sleep.

Die simboliese waarde van Babilon as wêreldstad word terdeë in Irak besef. Tydens die openingsfees in 1987 het Irak se minister van oudhede gesê dat Babilon die plek is waar die nasies van die wêreld uitmekaar gegaan en verwyderd geraak het. As hulle mekaar weer in ‘n nuwe wêreldorde van internasionale eenheid wil vind en versoen raak, dan moet hulle volgens hom terugkom na dié plek waar hulle paaie uitmekaar gegaan het – Babilon!

Om die huidige gebeure in Babilon reg te verstaan, moet dit in die lig van die stad se oorsprong en lang tradisie van rebellie teen God beskou word. Volgens Génesis 10:8-10 het Nimrod vir homself ‘n koninkryk in Babel gevestig. Dit was nie alleen ‘n politieke ryk nie, maar het ook ‘n sterk heidense godsdienstige inslag gehad.

As ‘n geweldenaar en kampvegter vir die mens het Nimrod homself in opposisie teen God gestel. Hy het nie net ‘n koning vir die mens geword nie, maar ook ‘n god. As die bouer van versterkte stede in die land Sinear [dit is Babilonië] is Nimrod as die God van Vestings vereer. Hy is ook Bevryder en Kroondraer genoem, en selfs as die verpersoonliking van die songod gesien wat as die gewer van lig en lewe beskou is. Ná hom het alle Babiloniese en Assiriese konings hulleself vergoddelik. In ander wêreldryke, veral in die Romeinse ryk, is hierdie tradisie ook nagevolg. Dit is een van die baie heidense tradisies uit Babilon wat weer in die komende verdrukking sal herleef.

Die Antichris sal presies dieselfde doen, omdat hy homself ook tot God vir die mens sal verklaar. As sodanig sal hy die ware God teëstaan.

Rebellie teen God…

lees verder . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s