‘n Bybelse Strategie vir dié wat Agterbly

Dit is nodig om ook vir diegene wat nie gereed sal wees om die hemelse Bruidegom te ontmoet nie, ‘n Bybelse strategie vir optrede in die verdrukking te gee. In die lig van dit wat reeds in hierdie boek bespreek is, sal net kernagtige stellings gemaak en raad vir die beste optrede gegee word. Die hoofdoel hiermee is om aan mense te wys hoe hulle geestelik kan oorwin en dus seker kan maak dat hulle ten spyte van die ergste massamisleiding en verdrukking wat voorlê, nogtans in die hemel kan uitkom.

Wat gaan gebeur nadat die wegraping plaasgevind het, en wat kan die ongelukkiges wat agtergebly het, doen om nie in die wêreldwye magsgreep van die Antichris vernietig te word nie?

Die belofte van ontvlugting uit die komende verdrukking is net vir dié wat gereed en waardig is (Mark. 13:33-37; Luk. 21:34-36). Die vervulling daarvan sal ‘n groot skok vir die teruggevalle, slapende en wêreldsgesinde kerk van die 20ste eeu wees. In ‘n toestand van paniek sal hulle die werklikheid van hulle geestelike bankrotskap in die gesig moet staar. Die groot vraag op almal se lippe sal wees: Wat gaan nou gebeur, en wat staan ons te doen?

Die Bybel het duidelike antwoorde op hierdie en ander vrae, en stel almal wat sal agterbly in staat om vir hulle ‘n strategie vir optrede te bepaal. Indien hierdie voorskrifte nougeset nagevolg word, kán mense nog gered word en die hemelse heerlikheid beërf.

Maklik sal dit beslis nie wees om in hierdie tyd deur die nou poort die weg na die ewige lewe te vind nie. Benewens die basiese eis van geloof

Lees verder . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s