Die Groot Betekenis van Bybelse Profesieë

‘n Studie van die boek Openbaring moet gedoen word met die verwagting dat dit ons geestelik sal verryk en ‘n spesiale seën van die Here sal meebring. Daar is ‘n saligspreking vir elkeen wat Bybelse profesieë bestudeer en ter harte neem: “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3). As ons denke en toekomsverwagting op die beloftes in die profetiese woord ingestel is, sal dit ons aandag noodwendig op die hooffiguur van toekomstige gebeure vestig, naamlik Jesus Christus. Hy het beloof om weer te kom, sy bruidsgemeente na haar hemelse bestemming weg te voer, sy vyande wat Hom steeds verwerp, te oordeel, die oorblyfsel van Israel te red, in hulle land te vestig en ‘n regering van geregtigheid vir die hele wêreld in te stel.

Daar is ongelukkig mense wat die waarde van Bybelse profesieë onderskat deur dit óf te ignoreer óf simbolies en allegories te verklaar en sodoende ander betekenisse daaraan toe te skryf. Soos wat die tyd egter verbygaan en profesieë oor die einde van die kerkbedeling letterlik vervul word, neem die belangrikheid van profetiese boeke soos Openbaring toe en bevestig die waarheid van die hele Bybel. Paulus sê: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17). Ons kan nie die profetiese woord ignoreer en meen dat ons nog steeds die hele Bybel bestudeer en die volle raad van God vir die mens verstaan nie – veral nie wat toekomstige gebeure betref nie.

Elke Christen is daartoe verbind om eerbied vir Bybelse profesieë te hê en hom- of haarself aan die bestudering daarvan toe te wy: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21). Hieruit blyk vier baie belangrike beginsels wat ons moet eerbiedig:

Eerstens het Bybelse profesieë ‘n vaste boodskap oor die toekoms. Petrus sê…

Lees verder…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s