Homoseksualisme is Sonde

Prof. Johan Malan, Universiteit van Limpopo

‘n Toenemende verskynsel in die moderne wêreld is die vinnige uitbreiding van die aantal homoseksuele (gay) persone in samelewings, asook die kondonering daarvan deur baie van die kerke en regerings. Dit word as ‘n oorerflike neiging beskou wat in sigself nie ‘n sonde is nie, daarom word hierdie mense al hoe minder oor hulle wanaangepastheid gekonfronteer.

Homoseksuele en lesbiese neigings is egter nie oorerflik nie, want die Here het geen mens so geskape nie. Dit is ‘n aanklag teen ons Skepper om so-iets te beweer. In navorsing in die genetika is daar nog nooit enige gay gene in mense gevind nie. Neigings van hierdie aard is dus aangeleerde gedrag.

Wanaanpassings van hierdie aard begin dikwels baie vroeg in ‘n kind se lewe. In die jare voor puberteit moet daar ‘n baie noue band tussen ‘n dogter en haar ma en ‘n seun en sy pa wees. Elkeen gebruik die ouer van sy of haar eie geslag as ‘n rolmodel. Die pa is ‘n heldefiguur vir die seun, en hy roem graag in hoe sterk en slim sy pa is. Die dogter verheug haar weer in wie en wat haar ma is, en streef daarna om soos sy te wees.

Kinders word dikwels afgeskeep of verwerp as gevolg van ouers se belangeloosheid, lang werksure, drank, partytjies, onverdraagsaaamheid en oordrewe aggressie teenoor kinders, langdurige buitenshuise aktiwiteite soos sport, of die permanente afwesigheid van een ouer a.g.v. egskeiding. So ‘n kind raak eensaam en sosiaal gedisoriënteerd, en soek na ‘n plaasvervangende verhouding met ‘n ouer persoon van dieselfde geslag. Dié persoon word dan vir die kind ‘n surrogaat-pa of ‘n surrogaat-ma, en dit is dikwels hier waar probleme m.b.t. ‘n onnatuurlike verhouding ontstaan.

Normale vriendskappe by pre-adolessente kinders moet in dieselfde ouderdomsgroep en geslag gesluit word – seuntjies met seuntjies en dogtertjies met dogtertjies. Wanneer sulke kinders intiem met veel ouer kinders bevriend raak, is dit baie onnatuurlik omdat ‘n gay verhouding hieruit kan voortspruit. ‘n Standerd 8 kind het niks met ‘n standerd 4 kind te doen nie, en dit is onnatuurlik as hulle intiem bevriend sou raak.

Ná puberteit (12 tot 14 jaar) begin die kind van die teenoorgestelde geslag bewus te word. Die dogter ontwikkel dan ‘n bewondering vir en ‘n nouer band met haar pa, en die seun met sy ma. Hierdie band moet natuurlik en spontaan wees en die kind moet nooit in sy ouer(s) geskok raak of verworpe voel nie, anders ontstaan daar nie ‘n normale verhouding met iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Indien die verhouding met die ouer van die teenoorgestelde geslag verkeerd loop, kan kinders (soos voor hulle puberteit) na ‘n band met ‘n ouer persoon van dieselfde geslag soek. Daar is vandag soveel slegte vriende en vriendinne beskikbaar wat sosiaal die spoor byster is, dat kinders maklik in ‘n verhouding met ‘n verkeerde persoon van dieselfde geslag betrokke kan raak. Hulle soek dan uiteindelik ook seksuele bevrediging in daardie verhouding. Op hierdie manier word ‘n kind gay – hy of sy is nie so gebore nie.

In die normale ontwikkel van ‘n kind moet hy of sy heteroseksueel wees, m.a.w. daar moet ‘n aangetrokkenheid na die teenoorgestelde geslag wees. Die assosiasie met jou eie geslag, soos voor puberteit, moet voortgaan, maar dit het niks met biologiese begeertes te doen nie. Die seun se ontluikende manlikheid moet tot volle ontwikkeling kom, maar daar moet by hom ‘n begeerte na ‘n verhouding met ‘n vriendin wees. So ook moet meisies se vroulikheid saam met ‘n natuurlike aangetrokkenheid na ‘n gawe kêrel ontwikkel – nie na ‘n mannetjiesagtige meisie nie.

Dit is nie, soos sommige mense dink, ‘n gay duiwel wat van ‘n kind besit neem wanneer hy of sy nie normaal heteroseksueel ontwikkel nie. Die probleem kan dus…

lees volledige artikel…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s