Ons toekomstige verheerliking saam met Christus

Kol. 3:4“Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.”

Tans is ons vreemdelinge en bywoners in ‘n wêreld wat in die mag van die Bose lê. Ons geloof in die Here Jesus word deur die meerderheid wêreldlinge verwerp omdat hulle die duisternis liewer het as die lig. Ons moet egter nie hierdeur ontmoedig word nie en voortgaan om die lig van ons getuienis helder in ‘n donker wêreld te laat skyn.

Daar kom ‘n tyd wanneer ons hele lewe wesenlik verander en verheerlik gaan word. Paulus sê: “Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam” (Fil. 3:20-21). Ons sal in ‘n oogwink van verganklikheid na onverganklikheid verander word (1 Kor. 15:51-52). Met die oog op ons toekomstige verheerliking moet ons nou reeds heilig leef sodat ons waardig voor die Here kan verskyn. Ons verwagting van sy wederkoms moet ons tot groter heiligheid aanspoor. Johannes sê dat elkeen wat die hoop op Christus se verskyning het, homself reinig soos Hy rein is (1 Joh. 3:3).

Koester jy hierdie reinigende hoop? Moenie toelaat dat jy deur ‘n vervallende en immorele wêreld afgetrek word nie, maar leef op na die hoë roeping van God in Christus Jesus. Petrus sê: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie?” (2 Pet. 3:11). Ons leef in die tyd waarin dié wat vuil is, nóg vuiler sal word, daarom moet dié wat heilig is, nóg heiliger word. Daar moet ‘n groter skeiding tussen lig en duisternis kom. Moet geen gemeenskap hê met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer (Ef. 5:11). Wandel in die lig en ervaar die voortdurende reiniging deur die bloed van die Lam (1 Joh. 1:7).

Gebed: “Wat ‘n blye verwagting is daar in ons harte dat U ten spyte van al die sonde en ongeregtigheid wat daar in die wêreld bestaan, ‘n wonderlike toekoms vir u ware kerk uitgewerk het. Ons sien so daarna uit om met U, Here Jesus, verenig te word wanneer U ons kom haal. Ná die donker tyd van verdrukking op aarde onder die Antichris sal ons saam met U terugkeer wanneer U u koninkryk in heerlikheid in Jerusalem sal openbaar en die hele oorblyfsel van Israel op een dag sal red. Ons weet, Here, dat vir dié wat in U glo, daar wonderlike dinge voorlê. Ons besef egter ook dat die duiwel ons van hierdie seëninge wil beroof deur ons aan die slaap te sus, geestelik te laat dwaal en selfs van die geloof afvallig te maak. Hou ons trou tot die einde toe, Here Jesus. Ons glo onwrikbaar dat waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig geword het. Maak ons deur die werk van u Heilige Gees gereed en waardig vir die heerlikheid wat binnekort aan ons geopenbaar sal word, om Christus ontwil. Amen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s