Wyse en dwase maagde

Matt. 25:1-3“Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.”

Ons moet die harde werklikheid in die gesig staar dat daar in die koninkryk van die hemel wyse én dwase maagde is. Beide groepe wag op die koms van die Bruidegom, maar net een groep is vir hierdie ontmoeting gereed en waardig. Dié wat wys is, neem ekstra olie met hulle saam. Dit dui op die tweede genadewerk van vervulling met die Heilige Gees. Daar is baie opdragte in die Nuwe Testament dat Christene met die Heilige Gees vervul moet word (vgl. Hand. 6:3; Ef. 5:18). Nie almal voldoen egter aan hierdie opdragte nie, en daardeur tree hulle dwaas op. Paulus noem sulke persone in 1 Kor. 3:1-3 vleeslike Christene. Hy sê vir hulle: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.” Hulle wandel nie deur die Gees nie en doen dus nie werke wat die Here behaag nie.

Paulus sê vir die Galasiërs: “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” (Gal. 5:16-17). Die vlees moet gekruisig word (Luk. 9:23; Gal. 6:14) en ons moet met die Gees vervul word sodat Hy ons lewens kan beheer en lei.

Waar staan jy met die Here. Is jy ‘n vleeslike Christen wat eendag met leë hande voor die Here sal staan, gered asof deur vuur heen, omdat die vrug van die Heilige Gees in jou lewe ontbreek? Of is jy ‘n geestelike Christen wat heilig leef en werke doen wat by die bekering pas? Maak seker dat die olie van die Heilige Gees nie in jou lewe ontbreek nie. Bely alles wat skeiding tussen jy en die Here maak, en vertrou Hom om jou met sy Gees te vervul.

Gebed: “Here Jesus, ons moet onsself die vraag afvra of ons nog 100% aan U getrou is en geestelik waardig is om voor die hemelse Bruidegom te verskyn. So baie Christene gee in hierdie tyd van hulle beginsels prys omdat hulle nie regtig met u Heilige Gees vervul is nie. U roep ons tot groter waaksaamheid op, want U het die ware kerk in u Woord as slapende maagde voorgestel wat die blye verwagting op die verskyning van die hemelse Bruidegom verloor het en gevolglik nalaat om te waak en te bid soos hulle moet. Laat dit in hierdie tyd elkeen van ons se persoonlike gebed wees om ten alle tye getrou aan U te bly. Bewaar ons daarvan dat ons liefde teenoor U verkoel terwyl die ongeregtigheid daarbuite vinnig toeneem. Vervul ons met u Heilige Gees en bevestig ons in ‘n heilige lewenswandel. Ons vra dit ter wille van u heilige Naam. Amen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s