Letterlike Vervulling van Bybelse Profesieë

deur Johan Malan

Opsomming: Die letterlike vervulling van Bybelse profesieë oor die eindtyd skyn soos ‘n lig op die Christen se pad.

Hoe dieper ons in die eindtyd beweeg, hoe minder word daar in feitlik alle kerke in die letterlike vervulling van Bybelse profesieë geglo. Terwyl die tekens van die tye rondom ons opsigtelik (en selfs dramaties) in vervulling gaan, druk teoloë hulle koppe dieper in die sand en sê: “Ons sien niks nie!” of: “Die Bybel is ‘n simboliese boek en moet nie letterlik opgeneem word nie.”

Die gevolg van hierdie negatiewe houding is ‘n skerp toename in skeptisisme en ongeloof in Bybelse uitsprake oor die eindtyd. Die meeste mense steur hulleself net eenvoudig nie aan profesieë nie omdat dit na bewering slegs abstrakte, historiese stellings is wat geen direkte relevansie vir ons tyd het nie.

Onder omstandighede soos dié is dit nodig dat die fundamentele waarheid en absolute betroubaarheid van die profetiese woord opnuut herbevestig word: Bybelse profesieë oor die eindtyd en die wederkoms van Christus sal tot in die fynste besonderhede nét so letterlik as dié tydens sy eerste koms vervul word. Dit skyn soos ‘n lig op die Christen se pad in hierdie donker dae:

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19)

Die volgende twaalf profetiese temas is sleutelaspekte van gebeurtenisse wat volgens die Bybel in die eindtyd sal plaasvind:

1. Die herstel van Israel…

l e e s . v e r d e r . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s