Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig.

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.  – As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. – Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. – En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie.

Wanneer U woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. – Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.

Almal het hulle instemming met Hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. – Nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. – Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.

Prov. 3:5. -Jas. 1:5. -I Cor. 1:25. -I Cor. 1:27,29.Psa. 119:130. -Psa. 119:11.Luke 4:22. -John 7:46. -I Cor. 1:30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s