Die OUTEUR van die lewe … (Max Lucado)

 

In die begin was die Woord daar …
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon …
(Joh 1:1, 14)

Die OUTEUR sit by SY groot lessenaar en maak ‘n groot boek oop.
Dit bevat geen woorde nie, want daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie woorde nie, want geen woorde is nodig nie.
Daar is niemand om hulle te hoor nie, niemand om hulle te lees nie.
Die OUTEUR is alleen.
● Dan tel HY SY pen op en begin skryf.
Soos wat ‘n kunstenaar sy kleure bymekaarmaak en ‘n houtsnyer sy gereedskap, so maak die OUTEUR SY woorde bymekaar.
● Daar is drie.
Drie enkele woorde.
Uit hierdie drie sal miljoene gedagtes voortvloei. Maar om hierdie drie sal die verhaal draai.
● HY neem SY pen en spel die eerste woord. T-Y-D.
● Tyd het nie bestaan voordat HY dit geskryf het nie.
HY self is tydloos, maar SY verhaal gaan in die tyd gehul wees. Die verhaal sal ‘n dagbreek hê, ‘n eerste verskuiwing van sand in sand-woestyne.
‘n Begin … en ‘n einde.
‘n Slothoofstuk. HY weet dit voor HY dit neerskryf.
● Stadig, liefdevol, skryf die OUTEUR die tweede woord. ‘n Naam. A-D-A-M.
● Terwyl HY skryf, sien HY hom, die eerste Adam.
Dan sien HY al die ander. In ‘n duisend tydperke, in ‘n duisend lande sien die OUTEUR hulle.
Elke Adam. Elke kind. Onmiddellik geliefd. Vir altyd geliefd. Aan elkeen ken HY tyd toe. Vir elkeen gee HY ‘n plek. Niks is per ongeluk nie. Geen toeval nie. Net ‘n Plan.
●Die OUTEUR maak ‘n belofte aan hierdie ongeborenes:
Na MY beeld sal EK julle maak. Julle sal soos EK wees. Julle sal lag. Julle sal skep. Julle sal nooit sterf nie. En julle sal skryf.

Hulle moet. Want elke lewe is ‘n boek, nie om gelees te word nie; eerder ‘n verhaal om geskryf te word.
Die OUTEUR begin elke lewensverhaal, maar elke lewe sal sy eie slot skryf.
● Watter gevaarlike vryheid. Hoeveel veiliger sou dit nie gewees het om die verhaal vir elke Adam te voltooi nie. Om elke keuse vooruit te bepaal. Dit sou makliker gewees het. Dit sou  soveel veiliger gewees het. Maar dit sou nie liefde gewees het nie. Liefde is net liefde as daar keuse is.
Dus besluit die OUTEUR om elke kind ‘n pen te gee. “Skryf versigtig,” fluister HY.

● Liefdevol, stadig, skryf HY die derde woord, en ervaar reeds die pyn.
I-M-M-A-N-U-E-L.
● Die grootste Breinkrag in die heelal het tyd uitgedink. Die regverdigste Regter het aan Adam ‘n keuse gegee. Maar dit was liefde wat IMMANUEL gegee het.
GOD by ons.

● Die OUTEUR sou deel word van SY eie verhaal.
● Die Woord sou vlees word. HY sou gebore word.
HY sou ook mens word.
HY sou ook Voete en Hande hê.
HY sou ook trane en beproewing ken.
● En die belangrikste van alles, HY sou ook ‘n keuse hê.
IMMANUEL sou te staan kom by die kruispad van lewe en dood en ‘n keuse maak.
● Die OUTEUR is baie bewus van die belangrikheid van hierdie keuse. HY dink ‘n oomblik na terwyl HY die bladsy van SY eie pyn neerskryf. HY sou kon ophou. Selfs die OUTEUR het ‘n keuse. Maar hoe kan ‘n SKEPPER nie skep nie? Hoe kan ‘n SKRYWER nie skryf nie? En hoe kan LIEFDE nie liefhê nie?
Dus kies HY lewe, hoewel dit die dood beteken, in die hoop dat SY kinders dieselfde sal doen.

● En so voltooi die OUTEUR van die lewe SY verhaal.
HY deurboor die Hande met spykers en rol die klip voor die graf. HY weet watter keuse HY gaan maak, en weet watter keuse alle Adams gaan maak. Dan skryf HY “Die einde”, maak die boek toe en kondig die begin aan.

● “Laat daar lig wees.”

● Jy en ek het ook ‘n keuse … Of jy kies lewe of jy kies dood!
En daardie keuse sal bepaal waar ons die ewigheid gaan deurbring!
Ek kies vandag die lewe in CHRISTUS! Kies jy dit saam met my?

ABBA VADER, in U Alwysheid het U geweet hoeveel keer ons die verkeerde keuse gaan maak, en in U groot genade het U ‘n oplossing gestuur: JESUS CHRISTUS, wat in ons plek al die sonde op SY Skouers sou neem, en ons die keuse sou gee van ‘n ewige lewe saam met HOM…
VADER, vandag kies ek opnuut om JESUS, my VERLOSSER, aan te neem, want HY is die WEG, die WAARHEID en die LEWE! Dankie HEER, dat U elkeen liefhet, dat U almal ‘n kans gee om U aan te neem. Aan U die lof en eer, want U is waardig om die lof en eer te ontvang!
Amen.

Blessings!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s